Terminowe

Lokata terminowa pozwala na jednorazową wpłatę gotówki na wybrany przez siebie okres. Po zamknięciu okresu trwania lokaty jeśli środki nie zostaną podjęte przez depozytariusza, lokata przechodzi na kolejny taki sam okres – po skapitalizowaniu się odsetek na lokacie.
 

Oprocentowanie stałe obowiązuje od 01.12.2017 r.

Okres m-ce

Lokata zwykła

Lokata36* promocyjna

1

0,70%

0,75%

3

0,80%

0,85%

6

1,00%

1,05%

9

1,20%

1,25%

12

1,30%

1,35%

 

* Lokata36 dotyczy członków, którzy w chwili zawarcia umowy posiadali członkostwo dłuższe niż 36 miesięcy

 

W przypadku zerwania lokaty SKOK wypłaca 10% odsetek należnych na dany dzień. 

 

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

Aktualności

                                     

Copyright © 2010 Rzeszowska SKOK
realizacja: Exacto
powered by: CMS Edito