Aktualności

Pieniądze nie są dla Polaków najważniejsze

24-11-2015

Za najważniejszą wartość w życiu 66 proc. Polaków uważa zdrowie a 23 proc. rodzinę i szczęście rodzinne. Miłość - jako wartość najwyższą wskazało ok. 3 proc., pracę zawodową, pieniądze i poczucie stabilizacji zaledwie co setny z nas - wynika z badania GUS.

 

Niemal wszyscy badani uznali, że zdrowie, rodzina i szczęście rodzinne oraz uczciwość mają dla nich duże znaczenie (w tym "bardzo duże"). Około 9 na 10 osób w wieku 16 lat lub więcej przypisało również "duże" znaczenie takim wartościom jak, poczucie stabilizacji, poczucie bycia przydatnym, potrzebnym, szacunek u innych ludzi, miłość oraz sprawność fizyczna.

 

Relatywnie rzadko "duże" lub "bardzo duże" znaczenie przypisywano natomiast życiu pełnemu przygód i wrażeń, rozrywce oraz karierze (odpowiednio: ok. 32 proc., ok. 35 proc. i ok. 39 proc.).

 

Takim wartościom jak, z jednej strony - patriotyzm i dobro ojczyzny oraz wiara religijna, a z drugiej - własne zainteresowania i hobby "duże" lub "bardzo duże" znaczenie przypisało ok. 60 - 65 proc. osób. Podobne odsetki odnotowano również w przypadku wykształcenia i dążenia do wiedzy oraz wolności głoszenia własnych poglądów.

 

Zdecydowana większość mieszkańców Polski za najważniejszą wartość w swoim życiu uważa zdrowie (ok. 66 proc.). Bardzo znaczący odsetek osób, jako najważniejszą w hierarchii wartość wskazał rodzinę i szczęście rodzinne (ok. 23 proc.). Pozostałe wartości pojawiały się w deklaracjach znacznie rzadziej. Miłość jako najważniejszą wartość wskazało 3 proc. osób, natomiast pracę zawodową, pieniądze oraz poczucie stabilizacji jedynie około co setna osoba w wieku 16 lat lub więcej.

 

Zdrowie oraz rodzina stanowią według zdecydowanej większości mieszkańców Polski najważniejsze wartości w ich życiu. Jednak - jak zwracają uwagę analitycy GUS - trzeba brać pod uwagę, które z uwzględnianych w badaniu wartości były najczęściej wskazywane wśród trzech najważniejszych. "Taki sposób analizy daje możliwość uchwycenia tych, które nie są uważane za pierwsze w hierarchii, jednak mimo wszystko należą do najważniejszych w życiu ludzi" - zaznaczyli.

 

Identycznie jak w przypadku wskazań dotyczących jednej najważniejszej wartości, wśród trzech najważniejszych z nich najczęściej pojawiały się zdrowie (ok. 89 proc.), rodzina i szczęście rodzinne (ok. 81 proc.) oraz miłość (ok. 20 proc.) .

 

Prawie co piąta osoba jako jedną z trzech najważniejszych wartości wskazywała uczciwość (ok. 18 proc.) oraz pieniądze (ok. 17 proc). Bardzo ważnymi wartościami dla wielu osób były również - poczucie stabilizacji (ok. 16 proc.) oraz praca zawodowa (ok. 15 proc.). Wśród trzech najbardziej istotnych wartości wymieniana była również wiara religijna (ok. 9 proc.).

 

We wskazaniach trzech najważniejszych wartości w życiu, niezależnie od płci, wieku oraz miejsca zamieszkania, najczęściej pojawiały się "zdrowie", "rodzina i szczęście rodzinne". Sytuacja zmienia się jednak gdy respondenci pytani byli o trzecią wartość. Miłość jako trzecią najważniejszą wartość w życiu wskazywały kobiety - ok. 21 proc., dla mężczyzn taką wartością były pieniądze - 19,3 proc. panów uznało je za trzecią, najważniejszą wartość w życiu.

 

Wyniki pochodzą z II edycji Badania spójności społecznej GUS, zrealizowanej w I połowie 2015 r. Wzięło w nich udział 14 tys. osób w wieku 16 lat i więcej. 

 

Źródło: www.bankier.pl

lista aktualności

Aktualności

                             

Copyright © 2010 Rzeszowska SKOK
realizacja: Exacto
powered by: CMS Edito